Vitaminer är ett antal livsnödvändiga organiska ämnen; en del är sådana som kroppen inte kan bilda själv utan måste få i sig med födan, så kallade essentiella. Brist på något vitamin ger upphov till specifika bristsjukdomar. Vitaminer kan delas in i två olika typer, vattenlösliga och fettlösliga, där överskottet av de fettlösliga kan lagras i fettet i kroppen medan de vattenlösliga försvinner med urinen.
MåBra Kundtjänst telefon: 031 - 774 08 07 eller Epost: kundtjanst@mabra.nu