Integritetspolicy - GDPR.

Information om MåBra postorder (nedan kallat företaget) behandling av dina personuppgifter

MåBra värnar din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd.

Här nedanför beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor m.m.

Vem är personuppgiftsansvarig?

MåBra postorder, org. nr 556600-8784 (MåBra postorder) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften, se mer i den detaljerade informationen längre ner. För dig som är kund är det viktigt att förstå att MåBra postorder t.ex. behandlar din köphistorik och ditt sök- och användarbeteende på vår webbplats för att rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta personliga erbjudanden till dig.

Vilka rättigheter har du och hur gör du?

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta MåBra via vår Kundservice kundtjanst@mabra.nu. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

Rätt till tillgång.

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.

Rätt till rättelse.

Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.

Rätt till radering och begränsning.

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt, t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna.

Rätt till invändning.

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot det. Vi upphör då med direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse. Se nedan information om kunder vilka våra berättigade intressen är. 

Vad gör du om du har frågor och klagomål?

Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice på kundtjanst@mabra.nu , Bangatan 6, 41463 Göteborg. Du kan maila dina frågor om dina rättigheter eller andra frågor om hur MåBra postorder jobbar med GDPR och integritetsskydd.

Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?

Om vi t.ex. ska börja behandla dina personuppgifter för nya syften, samla in fler uppgifter eller dela dina uppgifter med nya företag kommer du att få information om detta från oss.

Vad gäller för användning av cookies?

För att kunna genomföra ett köp på vår webplats www.mabrapostorder.se krävs att cookies är aktiverade i din webläsare. Detta endast för att kunna hantera  ditt köp rent tekniskt. Ingen spårning av din surfhistorik görs.

Detaljerad information för alla kunder.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, kön, födelsedatum, mobilnummer, köphistorik, produktval, kundnummer, ordernummer, ip-adress samt din kommunikation med oss.

Laglig grund i enlighet med avtalslagen finns för behandlingen av följande personuppgifter:

• Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp på vår site, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer.

• Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

• Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

• Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller. 

• Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice, via e-post, telefon och sociala medier.

• Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter.

• Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig.

• Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp på vår site.

• Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

Laglig grund i enlighet med rättslig förpliktelse finns för behandlingen av följande personuppgifter:

Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp på vår site.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge som krävs enligt gällande lagstiftning, vilket innebär upp till sju år för lagregler kring tex. bokföring.

Varifrån hämtas personuppgifterna?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du genomför ett köp, kon­taktar oss m.m.

Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter krävs för att du ska kunna genomföra ett köp på vår site.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter delar vi med samarbetande företag som tillhandahåller betalningslösningar, leverans av dina produkter, marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll.

Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften.

Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES.

MåBra Kundtjänst telefon: 031 - 774 08 07 eller Epost: kundtjanst@mabra.nu