Naturliga och ekologiska produkter för den moderna människan som vill bibehålla en god hälsa.

Elexir Pharma arbetar idag i ett nätverk av specialister med bakgrund från såväl traditionell skolmedicin som alternativa behandlingsformer. Under produktionen sker kontinuerliga kontroller hela vägen från råvara till slutkonsument.
MåBra Kundtjänst telefon: 031 - 774 08 07 eller Epost: kundtjanst@mabra.nu